Väävelheksafluoriid

Mittesüttiv, värvitu lõhnatu gaas. Viis korda raskem kui õhk. Vägev kasvuhoonegaas. Kasutatakse eelkõige isolaatorina ja soojuskandjana kõrgepingeelektrotehnikas. SF6 ei ole mürgine, aga võib sisaldada toksilist lisandit S2F10. Elektrilahenduse mõjul võib lagunedes moodustada toksilisi produkte. SF6 on vägev kasvuhoonegaas — selle kasvuhooneefekti põhjustav potentsiaal on 23,900 korda suurem kui CO2 puhul.

Tervise piirnormid

(OSHA PEL): 1000 ppm, 6000 mg/m3

TWA: 1000 ppm, 6000 mg/m3

Tervisele mõju (OSHA): Vähene toksilisus (HE19); Asfüksiant (HE17)

Väävelheksafluoriid