Süsinikmonooksiid

Värvitu, lõhnatu ja maitsetu gaas, mis on toksiline inimestele 35 ppm gaasi kontsentratsiooni juures.
Kergem kui õhk

Tihedus 0 °C juures = 1,250 kg/m3

Tihedus 25 °C juures = 1,145 kg/m3

Alumine plahvatuspiir (LEL) = 12,5 %vol 

Tervise piirnormid (Directive 2000/39/EC):
8 tundi TWA = 20 ppm (23 mg/m3)
15 minutit STEL = 100 ppm (115 mg/m3)


Süsinikmonooksiid