Süsinikdioksiid

Värvitu ja lõhnatu gaas, mis on vajalik eluks maal.
Raskem kui õhk, tihedus = 1,977 kg/m3

Tervise piirnormid (Directive2006/15/EC):
8 tundi TWA = 5000 ppm (9000 mg/m3)
15 minutit STEL = 15 000 ppm (27 000 mg/m3)

Välisõhu kategooriad EN13779 järgi

Kategooria Selgitus CO2 tase ppm
IDA 1 Kõrge siseruumi õhukvaliteet < 400
IDA 2 Keskmine siseruumi õhukvaliteet 400-600
IDA 3 Mõõdukas siseruumi kvaliteet 600-1000
IDA 4 Madal siseruumi kvaliteet > 1000
Süsinikdioksiid