Divesiniksulfiid

Värvitu ebameeldiva mädamunale iseloomuliku lõhnaga mürgine, söövitav, tule- ja plahvatusohtlik gaas. 

Raskem kui õhk, tihedus = 1,411 kg/m3

Alumine plahvatuspiir (LEL) = 4 %vol 

Tervise piirnormid (Directive 2009/161/EU):
8 tundi TWA = 5 ppm (7 mg/m3)
15 minutit STEL = 10 ppm (14 mg/m3)


Divesiniksulfiid