Etüleenoksiid

Etüleenoksiid (ehk epoksiid, ehk IUPAC-i nomenklatuuris oksiraan) on  eeteritaolise lõhnaga värvitu gaas (keemispunkt 10,7°C). Etüleenoksiidi segu õhuga (3...100% EtO) on tule- ja plahvatusohtlik. 

Etüleenoksiid on toksiline vähki ja mutatsioone tekitava,  ärritava ja narkootilise mõjuga gaas.

Etüleenoksiidi kasutatakse peamiselt toorainena keemiatööstuses - meditsiiniseadmete ja -vahendite steriliseerimiseks.

Etüleenoksiid on 1,52 korda raskem kui õhk.

Alumine plahvatuspiir (LEL) = 3 %vol

Leektemperatuur on -20°C

Ca TWA <0.1 ppm (0.18 mg/m3) C 5 ppm (9 mg/m3) [10-min/day] (NIOSH)Etüleenoksiid