Lämmastikmonooksiid

Värvitu gaas, vähelahustuv vees, praktiliselt sama tihedusega kui õhk (NO:õhk tiheduste suhe on 1,03:1). Puhtana on lõhnatu, kuid õhuga kokkupuutel oksüdeerub - NO2, mis on terava lõhnaga.

Ärritab hingamisteid ja silmi, kõrgetes kontsentratsioonides põhjustab kopsuödeemi ja surma.

Tervise piirnormid:

8 tundi TWA = 25 ppm (Directive 91/322/EEC)
IDLH = 100 ppm (NIOSH)


Lämmastikmonooksiid