CLM36

Tööstuslikud tasemeandurid

Omadused
  • 4-20 mA või 0-10 V analoogväljund
  • Mõõteulatus 0...20 m
  • Roostevabast terasest korpus (standard)
  • Järjepidevaks mõõtmiseks vedelikes ning puisteainetes
  • Sobilikud ekstreemsetesse oludesse (kõrge temperatuur, plahvatusohtlikud keskkonnad)
Kirjeldus
CLM-36 mahtuvuslikud tasemeandurid on mõeldud pidevaks vedelike ning puisteainete taseme mõõtmiseks torudes, mahutites, kaevudes, konteinerites, silodes jne. CLM tasemeandur koosneb elektroonilisest moodulist ning mõõtmiselektroodist, mida ümbritseb roostevabast terasest ümbris. Andur muundab mahtuvuse analoogsignaaliks (4...20 mA või 0...10 V). 

Tasemeandureid on pakkuda erinevatele rakendustele:
N- mitteplahvatusohtlikud keskkonnad;
NT- kõrge temperatuuriga mitteplahvatusohtlik keskkond;
Xi- plahvatuskindel;
XiT- plahvatuskindel, kõrge temperatuuriga keskkond.

CLM tasemeandurit on pakkuda erinevate protsessikinnitustega (keermega, klambriga).
Dokumendid