E2250

Õhukvaliteedi monitor

Omadused
  • Niiskuse, temperatuuri ja CO2 mõõtmine
  • Reaalajas monitooring
  • Valgus- ja helialarm
  • ABC kalibreering CO2 le
Kirjeldus

Õhukvaliteedi monitor E2250 on ette nähtud kasutamiseks koolides, haiglates, kontorites ja teistes avalikes siseruumides. Õhukvaliteedi jälgimine on oluline tagamaks mugav ja turvaline keskkond töötajatele, õpilastele, klientidele ja teistele siseruumides viibijatele. 

E2250 mõõdab õhuniiskust, temperatuuri ja COtaset. Seadmel on LED indikaatorid ja helialarm, et hoiatada CO2 tõusmisest tervisele ohtliku tasemeni. Antud keskkonnaparameetrite jälgimine aitab hinnata ventileerimisvajadust ruumides ning tõsta HVAC-süsteemide efektiivsust.

E2250 monitor on hooldusvaba plug-and-play toode.

"
Tehnilised andmed
Mõõdetavad näitajad temperatuur, niiskus, CO2 tase
Sensorid digitaalsed RH ja T jaoks,
optiline (NDIR) CO2 sensor
Mõõtevahemik 20...85 %RH
-10...+50 °C
400...5 000 ppm CO2
Resolutsioon 1 %RH / 1 °C / 1 ppm CO2
Täpsus ±4 %RH / ±1 °C /
±50 ppm ±5% reading value CO2
Mõõtmisintervall 1,5 sekundit
Hoiustamistingimused siseruumid, -10...+60 °C
Toide laetav liitiumaku 1600 mAh (komplekt sisaldab micro-USB juhet ja toiteadapterit)
Mõõtmed 70 x 80 x 35 mm